Všeobecné obchodní podmínky Fotoateliéru LadyFoto - Mgr. Andrea Fojtíková

IČO 74228480, fotografické práce, reklamní práce

 

Sídlo firmy a korespondenční adresa, sídlo ateliéru: K Trnové 106, 330 12 Horní Bříza

 

1. Poskytované služby

Rodinná, portrétní a svatební fotografie v atelieru i v exterierech či interierech

 

2. Vymezení pojmů

fotograf - Mgr. Andrea Fojtíková

klient - objednavatel, ten, kdo objednává služby fotografa

fotografický styl - způsob využití technických a uměleckych prostředků charakteristický pro práci a dílo fotografa

 

3. Objednání služeb

Služby fotografa lze objednat prostřednictvím telefonického kontaktu, osobním kontaktem, mailovou poštou nebo pomocí zpráv na Facebooku. Objednávky pomocí zpráv SMS zpráv nejsou přijímány.

Objednáním služeb fotografa je automaticky stvrzeno přijetí obchodních podmínek a srozumění s nimi.

Objednáním služeb se má zato, že se klient seznámil s fotografickym stylem fotografa a je s ním srozumněn.

U některych typů focení (boudoir, svatby) je vyžadován rezervační poplatek. Nutnost složení rezervačního poplatku je vždy uvedena v ceníku. Bez jeho zaplacení není možno fotografování objednat. Objednání a rezervace termínu se považuje za závaznou až složením rezervačního poplatku. Jeho cena se odečítá od konečné ceny focení.

U ostatních typů focení není rezervační poplatek požadován. Cena focení je vždy splatná ihned po skončení fotografování.

Rezervační poplatek lze uhradit hotově či na základě faktury. 

Úhrada fotografování bez rezervačního poplatku je splatná vždy na místě po skončení fotografování hotově.

 

4. Lokace fotografování

Fotografování probíhá buď v ateliru, exterierech nebo v jakémkoli jiném prostředí, na kterém se fotograf a klient dohodli.

Vstupy do objektů a památek, kde probíhá fotografování, se hradí zvlášť a jdou vždy na vrub klienta.

 

5. Pozdní příchod klienta nebo fotografa

Maximální délka focení je vždy uvedena v ceníku a nelze ji bez dohody s fotografem jakkoli prodlužovat či nastavovat. Pozdní příchod klienta není důvodem k prodlužování časového harmonogramu focení.

Opozdí-li se klient o více než 30 minut, je fotograf oprávněn domluvené fotografování buď zrušit (případná zaplacená záloha propadá bez náhrady) nebo požadovat uhrazení 500 Kč za každou započatou hodinu čekání na klientův příchod. Pokud je na místě i vizážista a čeká na klientův příchod spolu s fotografem, je fotograf oprávněn požadovat uhrazení dvojnásobku této částky.

Opozdí-li se bez předchozí omluvy fotograf, má klient nárok na 1 fotografii nad rámec balíčku za každych 30 minut čekání na fotografův příchod.

 

6. Výběr fotografií

Fotografie jsou k výběru zasílány prostřednictvím soukromé galerie. Přístup ke galerii je zajištěn heslem, které je klientovi zasláno v informačním mailu do 5 dnů od fotografování.

Počet fotografií, které jsou zaslány k vyběru, je zcela v kompetenci fotografa a není nikterak konkrétně určen. Vždy však zaručuje možnost dostatečného a kvalitního výběru v rámci objednaného balíčku. Fotograf však neručí za spolupráci všech členů rodiny a pokud se nepodaří v rámci časové dotace nafotit dostatek kvalitních fotografií nenese odpovědnost. Větší počet fotografií zasílaných k výběru nelze žádným způsobem vymáhat ani odvozovat od délky či náročnosti focení. 

U svatebních fotografií je výběr fotografií k finálním úpravám prováděn fotografem. Vždy je zaručen a dodržen garantovaný počet fotografií, do jejich výběru však klient nezasahuje. Výběr fotografií je projevem autorského přístupu a fotografického stylu fotografa.

Neupravené fotografie určené k výběru z ateliérových, interiérových a exteriérových fotografování (raw formát) jsou uchovávány po dobu tří měsíců. 

Po uplynutí této lhůty, během které fotograf neobdrží pokyny k retuši a tisku vybraných fotografií, je zakázka považována za nerealizovanou a fotografie smazány z disku i z galerie. Před uplynutím této lhůty je klientovi zasláno upozornění mailovou poštou.

Raw a jpeg formáty ze svatebních fotografování fotograf uchovává 6 měsíců od ukončení prací a předání zakázky klientovi. Poté jsou tyto soubory smazány.

 

7. Retuše

Všechny fotografie odevzdávané na CD/DVD jsou retušované.

U rodinných fotografií je upravován ořez, kontrast, jas a barevné ladění. Odstraňují se drobné kosmetické vady.

Portréty, těhotenské fotografie, boudoir a svatebních portréty jsou upravovány hloubkově. Retuš je detailnější. Případná lehká úprava postavy je prováděna jen na výslovné přání 

klienta.

Reportážní fotografie a skupinové svatební fotografie detailně retušovány nejsou.

V případě nadstandardních zásahů (úprava zubů, odstranění tetování/samolepek a dalších náročnějších retuší) je klientovi účtováno 100 Kč navíc za každou fotografii. Toto je vždy se zákazníkem konzultováno, aby bylo zřejmé, zda jde o nadstandardní retuš či nikoli.

Na výslovné přání klienta je možno po provedení retuší a úprav umožnit náhled takto upravených fotografií v soukromé fotogalerii. Pokud klient nevznese námitky k provedeným úpravám a retuším do 48 hodin od zpřístupnění fotogalerie, automaticky vyjadřuje souhlas s uvedenými úpravami. Po uplynutí lhůty 48 hodin již reklamace a požadování korekcí retuší není možné. Upozornění na zpřístupnění fotogalerie s upravenými fotografiemi je klientovi zasíláno mailovou poštou a formou SMS.

Pokud klient nevyžaduje kontrolu a náhled upravených fotografií, jsou retuše a korekce fotografií plně v kompetenci fotografa a nelze je dodatečně reklamovat či vyžadovat jejich korekci.

 

8. Dárkové poukazy (vouchery)

Dárkové poukazy  jsou vystavovány na základě objednání této služby v hodnotě jednotlivých fotografování dle ceníku.  Platnost dárkovych poukazů je 6 měsíců. Služba musí byt objednána i realizována do data platnosti poukazu. Toto datum platnosti je spolu s číslem voucheru vždy uvedeno na jeho rubové straně. V případě, že není voucher do doby platnosti uplatněn, jeho hodnota beze zbytku propadá. Voucher je možné vyzvednout osobně nebo zaslat poštou po předcházející platbě na základě vystavené faktury. Voucher je přenosný.

 

9. Formát fotografií

Fotografie jsou odevzdávány pouze upravené, ve formátu JPEG v plném rozlišení a to v barevné a černobílé formě.

RAW formát jednotlivých fotografií je možno zakoupit po předcházející dohodě. Cena RAW formátu jedné fotografie je 500 Kč.

Ostatní neupravené fotografie lze zakoupit pouze ve formátu jpeg ve velikosti 640 x 480 s vodotiskem "neupravená fotografie". Cena neupravených fotografií je 20 Kč/fotografii.

 

10. Reklamace 

Digitální soubory jsou vyvolávány u ověřených dodavatelů, jejichž zařízení barevně souhlasí s nastavením fotografova zkalibrovaného monitoru.

Reklamace tisku fotografií je tedy možná pouze na základě viditelné tiskové chyby jako jsou škrábance, pruhy atp. ne v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku.

Reklamace make-upu je možná pouze před začátkem fotografování nebo v jeho průběhu, nikoli však po jeho skončení.

Reklamace digitálních souborů uložených na CD/DVD je možná pouze na základě technické vady nosiče. V případě prokázané vady (poškozené soubory) má klient nárok na bezplatnou výměnu CD/DVD se zapsanými soubory. 

Vlastní vzhled klienta a jeho nespokojenost s ním není důvod k reklamaci digitálních souborů ani fotografií.

Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci zakázky.

 

11. Autorská práva

Náhledy fotografií z galerie není dovoleno kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (např. odstraněním loga) dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. bez souhlasu fotografa.

Jsou ve vlastnictví fotografa a jsou určeny pouze pro výběr fotografií k retuši.

Prosím, respektujte toto upozornění, neposílejte odkazy na fotografie mailovou poštou, nezveřejňujte je na sociálních sítích a vyčkejte na konečnou podobu vašich snímků.

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci. 

Fotograf není oprávněn zveřejňovat ani jinak užívat fotografie bez předchozího souhlasu klienta. Tento souhlas musí být fotografovi udělen písemnou formou na zvláštním formuláři, v mailové korespondenci nebo formou SMS.

 

12. Cena fotografování

Cena konkrétních typů fotografování je podrobně popsána v oddíle CENÍK.

Pokud klient nepožaduje k fotografiím na CD/DVD jejich tištěnou podobu, cena zakázky se nemění.

Hodinová sazba fotografických prací, účtovaná ve zvláštních případech, je 500 Kč /1 hodinu.

 

13. Cena zvětšenin a možné formáty fotografií

velikost tisku 13x18 cm....................15 Kč

velikost tisku 15x21 cm................... 25 Kč

velikost tisku 21x30 cm................... 50 Kč

velikost tisku 30x45cm.................... 175 Kč

velikost tisku 40x60 cm................... 350 Kč

velikost tisku 50x70 cm................... 450 Kč

velikost tisku 60x90 cm................... 650 Kč

 

14. Termín dodání zakázky

Zakázky jsou předávány nejpozději do 1 měsíce od výběru fotografií (ne ode dne focení).

Expresní dodání zakázky do 3 dnů od výběru fotografií lze po dohodě realizovat za expresní příplatek 1000 Kč.

Nevyzvednuté zakázky jsou uchovávány po dobu 3 měsíců od zaslání oznámení k vyzvednutí zakázky. Výzva se zasílá mailovou poštou, zároveň také formou SMS. Před uplynutím lhůty 2 měsíců je zasláno upozornění mailovou 

poštou. Po uplynutí této lhůty jsou nevyzvednuté zakázky skartovány.

 

15. Předání zakázky

Fotografie je možné si vyzvednout buď osobně v ateliéru v Horní Bříze nebo mohou být zaslány poštou. Jednotné poštovné je 60 Kč, v případě rozměrnějších zásilek (zvětšeniny fotografií nad rozměr 21x30 cm, plátna, kapa desky atd.) vám bude účtováno poštovné podle platného ceníku České pošty. Jiný způsob předání není možný.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2015.